Hamilelik Süresince Maruz Kalınan Cep Telefonu Kaynaklı Radyofrekans Radyasyonların Fetus Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Dicle University, Faculty Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Hava Bektaş

Supervisor: Süleyman Daşdağ