Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Batı Anadolu'da İlk Selçuklu Faaliyetleri (1025-1081)

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, ss.251-266, 2019 Özet

Roger De Hoveden ve Kardinal Boso’nunMyriokephalon Savaşı’na Dair Bahisleri

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.33-55, 2017 Özet

Ortaçağ Anadolu Ticaret Yolları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.15-40, 2014 Özet
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarihî Coğrafya’nın Selçuklu Tarihi Araştırmalarındaki Yeri Ve Önemi

Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu (Bildiri Özeti), Konya, Türkiye, 04 Nisan 2019, ss.45-46

MALAZGİRT SAVAŞI’NIN MEVKİİ VE CEREYANI HAKKINDA BAZIDEĞERLENDİRMELER

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu (Bildiri Özeti), Muş, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.50-51

Denizli’nin Termal Kaynakları

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.2, ss.615-624

Kitap & Kitap Bölümleri

Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras

Malazgirt Savaşı’nın Mevkii ve Cereyanı Üzerine, Mustafa Alican, Editör, Kronik Kitap, İstanbul, ss.57-74, 2018

Bozkırdan Batıya Prof. Dr. Hüseyin Salman'a Armağan

Konar-Göçer ve Yerleşik Türk Nüfusun XII-XIV. Yüzyıllarda Anadolu'da Yaşadığı Zorluklar ve Uç Beyliklerinin Zuhuru, Yarcı, Güler, Editör, Epsilon Yayınları, İstanbul, ss.182-206, 2017

Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir

Türkiye Selçuklu Dönemi Kent Yerleşmeleri ve Çevre Bilincine Ait Uygulamalar, YIlmaz F., Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ve T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yayınları, İstanbul, ss.55-65, 2015

Urban and Urbanization

A General Review on Political Stability and City Settlements in Anatolia (Rome-Byzantium and saljuqid Periods), Efe R., Onay T. T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.443-460, 2014

Urban and Urbanization

Atabegs Rule in al-Jazîra Region and City Settlements (521-660-1127-1262), Efe R., Onay T T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.427-442, 2014