Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Batı Anadolu'da İlk Selçuklu Faaliyetleri (1025-1081)

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, ss.251-266, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ORTAÇAĞ KRONİKLERİNE GÖRE 17 EYLÜL 1176 MYRIOKEPHALON ZAFERİ (BAĞIRSAK BOĞAZI – KONYA)

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, ss.74-98, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Roger De Hoveden ve Kardinal Boso’nunMyriokephalon Savaşı’na Dair Bahisleri

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.33-55, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MYRIOKEPHALON SAVAŞI’NA DAİR KRONİKLER VE MODERN ÇALIŞMALAR

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, ss.65-94, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

7. ve 12. Yüzyıllar Arasında Anadolu’yu Kateden Bazı Askerî Seferler ve Güzergâhları

Tarih Okulu Dergisi, ss.33-79, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaçağ Anadolu Ticaret Yolları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.15-40, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anadolu ve Balkanlardaki Osmanlı Fetihlerinde Coğrafyanın Önemi

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.89-109, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İç-Doğu Anadolu Bölgeleri Geçişinde Derbent Yerleşmelerine Bir Örnek: Alacahan Derbendi

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.185-210, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihî Coğrafya Çalışmalarının Metodolojisi Konusunda Genel Bir Değerlendirme

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.39-64, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

X-XIII. Yüzyıllarda Aşağı Mezopotamya Havzası’nda Ziraî ve Ticarî Faaliyet

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.37-57, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Musul Atabeg Hakimiyeti Döneminde el-Cezîre Bölgesinin Tarihî Coğrafyası (521-660/1127-1262)

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.163-186, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarihî Coğrafya’nın Selçuklu Tarihi Araştırmalarındaki Yeri Ve Önemi

Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu (Bildiri Özeti), Konya, Türkiye, 04 Nisan 2019, ss.45-46

MALAZGİRT SAVAŞI’NIN MEVKİİ VE CEREYANI HAKKINDA BAZIDEĞERLENDİRMELER

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu (Bildiri Özeti), Muş, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.50-51

Denizli’nin Termal Kaynakları

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 01 Ocak 2007, cilt.2, ss.615-624

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarihî Coğrafya’nın Selçuklu Tarihi Araştırmalarındaki Yeri Ve Önemi

Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, Mehmet Ali Hacıgökmen,Osman Kunduracı,Sefer Solmaz,Zehra Odabaşı, Editör, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, ss.577-595, 2019

Malazgirt Savaşı’nın Mevkii ve Cereyanı Üzerine

Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras, Mustafa Alican, Editör, Kronik Kitap, İstanbul, ss.57-74, 2018

Konar-Göçer ve Yerleşik Türk Nüfusun XII-XIV. Yüzyıllarda Anadolu'da Yaşadığı Zorluklar ve Uç Beyliklerinin Zuhuru

Bozkırdan Batıya Prof. Dr. Hüseyin Salman'a Armağan, Güler Yarcı, Editör, Epsilon Yayınları, İstanbul, ss.182-206, 2017

Türkiye Selçuklu Dönemi Kent Yerleşmeleri ve Çevre Bilincine Ait Uygulamalar

Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, YIlmaz F., Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ve T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yayınları, İstanbul, ss.55-65, 2015

A General Review on Political Stability and City Settlements in Anatolia (Rome-Byzantium and saljuqid Periods)

Urban and Urbanization, Efe R., Onay T. T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.443-460, 2014

Atabegs Rule in al-Jazîra Region and City Settlements (521-660-1127-1262)

Urban and Urbanization, Efe R., Onay T T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.427-442, 2014