Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Situation of the Byzantine Thema Troops In Anatolia Before Manzikert: A General Survey

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.143-162, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

The First Activities Of Seljuks In Western Anatolia (1025-1081)

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.251-266, 2019 (International Refereed University Journal)

17 SEPTEMBER 1176, THE BATTLE OF MYRIOKEPHALON ACCORDING TO THE MEDIEVAL CHRONICLES (BAGIRSAK GORGE - KONYA)

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.74-98, 2017 (International Refereed University Journal)

Discussions Of Roger De Hoveden And Cardinal Boso About The Battle Of Myriokephalon

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.33-55, 2017 (International Refereed University Journal)

CHRONICLES AND MODERN RESEARCHES RELATED WITH MYRIOKEPHALON BATTLE

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.65-94, 2017 (International Refereed University Journal)

Some Military Campaigns Passed Through Anatolia Between the 7th and 12th Centuries and Their Routes

Tarih Okulu Dergisi, no.20, pp.33-79, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Middle Ages Anatolia Trade Routes

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.15-40, 2014 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Emigration Of The Settled Turkish Population From Crimia And Rumelia To Anatolia And Some Organizations Done In The Settling Policy Extent

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.3, pp.73-93, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Anadolu ve Balkanlardaki Osmanlı Fetihlerinde Coğrafyanın Önemi

Türklük Araştırmaları Dergisi, no.19, pp.89-109, 2008 (National Refreed University Journal)

A Sample Of Derbent Settlements On The Transition Of Inner Anatolia And East Anatolia: Derbent of Alacahan

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.173, pp.185-210, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Tarihî Coğrafya Çalışmalarının Metodolojisi Konusunda Genel Bir Değerlendirme

Marmara Coğrafya Dergisi, no.11, pp.39-64, 2005 (National Refreed University Journal)

X-XIII. Yüzyıllarda Aşağı Mezopotamya Havzası’nda Ziraî ve Ticarî Faaliyet

Türklük Araştırmaları Dergisi, no.16, pp.37-57, 2004 (National Refreed University Journal)

Musul Atabeg Hakimiyeti Döneminde el-Cezîre Bölgesinin Tarihî Coğrafyası (521-660/1127-1262)

Türklük Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.163-186, 2002 (National Refreed University Journal)

Natural and Historical Geography of the Kufi Brook Gorge

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), vol.1, no.3, pp.123-154, 2001 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarihî Coğrafya’nın Selçuklu Tarihi Araştırmalarındaki Yeri Ve Önemi

Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu (Bildiri Özeti), Konya, Turkey, 04 April 2019, pp.45-46

MALAZGİRT SAVAŞI’NIN MEVKİİ VE CEREYANI HAKKINDA BAZIDEĞERLENDİRMELER

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu (Bildiri Özeti), Muş, Turkey, 26 April 2018, pp.50-51

Denizli’nin Termal Kaynakları

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Turkey, 01 January 2007, vol.2, pp.615-624

Books & Book Chapters

Kubadabad Sarayının İnşasında Rol Oynayan Tesirlere Dair Genel Bir Değerlendirme

in: Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler (c. 2), Mehmet Ali Hacıgökmen,Zehra Odabaşı,Sefer Solmaz,Şükrü Dursun,Hatice Aksoy,Selma Dülgeroğlu, Editor, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.103-127, 2021 Sustainable Development

Tarihî Coğrafya’nın Selçuklu Tarihi Araştırmalarındaki Yeri Ve Önemi

in: Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, Mehmet Ali Hacıgökmen,Osman Kunduracı,Sefer Solmaz,Zehra Odabaşı, Editor, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.577-595, 2019

Malazgirt Savaşı’nın Mevkii ve Cereyanı Üzerine

in: Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras, Mustafa Alican, Editor, Kronik Kitap, İstanbul, pp.57-74, 2018

Konar-Göçer ve Yerleşik Türk Nüfusun XII-XIV. Yüzyıllarda Anadolu'da Yaşadığı Zorluklar ve Uç Beyliklerinin Zuhuru

in: Bozkırdan Batıya Prof. Dr. Hüseyin Salman'a Armağan, Güler Yarcı, Editor, Epsilon Yayınları, İstanbul, pp.182-206, 2017

Türkiye Selçuklu Dönemi Kent Yerleşmeleri ve Çevre Bilincine Ait Uygulamalar

in: Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, YIlmaz F., Editor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ve T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.55-65, 2015

A General Review on Political Stability and City Settlements in Anatolia (Rome-Byzantium and saljuqid Periods)

in: Urban and Urbanization, Efe R., Onay T. T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.443-460, 2014 Sustainable Development

Atabegs Rule in al-Jazîra Region and City Settlements (521-660-1127-1262)

in: Urban and Urbanization, Efe R., Onay T T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.427-442, 2014 Sustainable Development