Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, History

 • 2011 - 2018 Assistant Professor

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, History

 • 2007 - 2008 Assistant Professor

  Beykent Üniversitesi, Vocatıonal School, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs

 • 2005 - 2007 Assistant Professor

  Beykent Üniversitesi, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Tourısm

 • 1999 - 2003 Research Assistant

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya

Managerial Experience

 • 2007 - 2008 Head of Department

  Beykent University, Vocatıonal School, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs

 • 2007 - 2008 Yönetim Kurulu Üyesi

  Beykent University, Ataturk's Prıncıples And Hıstory Of Reform Research And Applıcatıon Center

Courses

 • Postgraduate Ortaçağ'da Anadolu ve Yakın Çevresi Tarihi Coğrafyası 2020-2021 Bahar

 • Undergraduate Türkiye Selçukluları Tarihi 2020-2021 Bahar

 • Undergraduate Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası

 • Undergraduate Türkiye Selçukluları Tarihi

 • Postgraduate Ortaçağ'da Anadolu ve Yakın Çevresi Tarihi Coğrafyası

 • Undergraduate Haçlı Seferleri Tarihi

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Postgraduate Ortaçağ’da Anadolu ve Yakın Çevresi Tarihî Coğrafyası

 • Postgraduate Türkiye Selçukluları Tarihi

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate Türkiye Selçukluları Tarihi (Bahar, %100 Türkçe)

 • Undergraduate Haçlı Seferleri Tarihi

 • Doctorate Ortaçağ Anadolu Ticaret ve Sefer Yolları

 • Postgraduate Türkiye Selçukluları Tarihi

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate Türkiye Selçukluları Tarihi (Güz, %30 İng)

 • Undergraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate Türkiye Selçukluları Tarihi (Bahar, %100 Türkçe)

 • Undergraduate Türkiye Selçukluları Tarihi

 • Undergraduate Türkiye Selçukluları Tarihi

 • Postgraduate Türkiye Selçukluları Tarihi

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

 • Undergraduate Atatürk’s Principles & History of Turkish Reforms II

 • Associate Degree Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

 • Undergraduate History of Civilizations

 • Associate Degree Anadolu Uygarlıkları II

 • Undergraduate Atatürk’s Principles & History of Turkish Reforms I

 • Associate Degree Osmanlı Tarih ve Sanatı

 • Associate Degree Arkeolojik Sit Araştırması ve Sunumu