Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 - 2019Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu

  Panelist

  Konya, Türkiye

 • 2018 - 2018Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu

  Panelist

  Muş, Türkiye

 • 2017 - 2017Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilim ve Kültür Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 - 2017II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2017 - 2017Miryokefalon Savaşı'nın Yeri Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 - 2016Miryokefalon Zafer Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2006 - 2006Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu (6-7-8 Eylül 2006)

  Davetli Konuşmacı

  Denizli, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2019Anadolu Selçuklu Kültür ve Turizmine Katkı Ödülü III

  Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Eylül 2019Gündem Özel (Kon Tv) Miryokefalon Zaferi 843. Yıldönümü

  Konferans

  Gündem Özel (Kon Tv), Türkiye

 • Ekim 2017II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi

  Konferans

  Selçuk Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2017Miryokefalon Savaşı'nın Yeri Çalıştayı

  Çalıştay

  Türk Tarih Kurumu, Türkiye