Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Military Council in the Second Constitutionalist Era: "Suray-i Askeri"

AMME IDARESI DERGISI, vol.42, no.1, pp.43-54, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Batı'yı Anlatan İlk Osmanlı Metinlerinde "Batı Bilgisi"nin Yorumlanışı

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.11, pp.170-183, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Modernleşme Çağında Osmanlı Askerinin "İktidar"la İmtihanı

Şehir ve İrfan, no.2, pp.76-88, 2016 (Other Refereed National Journals)

II. Abdülhamid Döneminde Koruyucu Hekimlik ve Bazı Vesikalar

Belgeler, no.38, pp.175-189, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ölüm ve Zulmün Üç Hali: Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlis Cephesi

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.1-23, 2015 (National Refreed University Journal)

II. Meşrutiyet Devrinde Osmanlı Medreselerinde Reform Çabaları ve Merkezileşme

VAKIFLAR DERGİSİ, no.41, pp.127-140, 2014 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devleti’nin Kosova’da Kan Davalarını Önleme Çalışmaları (1878-1912)”, ), 16, 87-105, (2010).

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (The Journal for South-Eastern European Studies), no.16, pp.87-105, 2010 (National Refreed University Journal)

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Epir Cephesinin Savaşın Sonuçlarına Etkileri

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.1, pp.81-88, 2009 (Other Refereed National Journals)

Askeri Teftiş Komisyonu’nun Kuruluşu ve Faaliyetleri

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.43, pp.115-135, 2007 (National Refreed University Journal)

İslam’da Hakimiyet Anlayışı ve Meşruiyet Sorunu

Köprü, no.64, pp.3-9, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Devletinin Son Asrında İslam ve Usul-i Meşveret Tartışmaları

Köprü, no.58, pp.96-105, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Batıyı Anlatan İlk Osmanlı Metinlerinde “Batı Bilgisi”Nin Yorumlanışı

Osmanlı Bilimi Sempozyumu (4-5 Aralık 2019), Sakarya, Turkey, 4 - 05 December 2019, pp.21-22

Mekteb-i Mülkiye'nin Misyonunun Oluşumunda Mizancı Murad'ın Rolü

Uluslararası Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 November - 20 December 2019, pp.31-32

93 Harbi’nden Sonra Balkanlardan Müslüman Göçlerinin Osmanlı Toplumsal Hafızasındaki Yeri

Uluslararası Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık GüvenliğiSempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 05 November 2019, vol.1, pp.29-51

Meşrutiyet'in Urfa'da Karşılanışı ve Şeyh Müslim Olayı

Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi, Şanlıurfa, Turkey, 03 November 2017, pp.29-39

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Plevne'ye Yardım Gönderme Çalışmaları

II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu, Tokat, Turkey, 29 March 2017, vol.1, pp.64-67

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarih Yazıcılığında Süreklilik ve Kopuş

Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı (26-27 Mayıs 2016), İstanbul, Turkey, 26 May 2016, pp.1-10

II. Meşrutiyet Döneminde “Hürriyet”in Toplumsallaştırılması Çalışmaları

Bölgesel ve Küresel Barış İçin İman ve Hürriyet Sempozyumu, Mardin, Turkey, 15 May 2015, pp.11-18

İttihad ve Terakki’nin Tensikat Politikası ve Uygulamaları

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 November 2014, vol.1, no.10, pp.5-15

Birinci Dünya Savaşında Bitlis Cephesi’nde Rus-Ermeni İttifakına Karşı Müslüman Ahalinin Direnişi (1914-1917)

Birinci Dünya Savaşında Ermeniler Sempozyumu, Van, Turkey, 24 April 2014, vol.1, no.2, pp.5-15

1896 İstanbul Ermeni Olaylarına Yahudilerin Etkisi

Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909), Ankara, Turkey, 22 January 2014, pp.55-63

II. Meşrutiyet Döneminde Polis’in Çalışma Biçimindeki Yenilikler

Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, Turkey, 01 May 2012, no.1, pp.92-105

Medeniyet Kavramı Üzerine Bir Deneme

Uluslararası Kur’an Medeniyeti Sempozyumu, Bosnia And Herzegovina, 01 March 2012, no.2, pp.120-130

İstanbul’da Sosyal Barışın Bozan 1896 Olayları

Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Sempozyumu, Turkey, 01 February 2012, pp.881-895

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Askeri Bürokraside Reform Teşebbüsleri

100. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi, Uluslar arası Sempozyum,, Turkey, 01 June 2009, pp.121-133

Ottoman State Efforts İn Prevention of Blood Feud in Kosovo

Kosovo and Ottoman Empire in the Archive Documentation, Albania, 01 April 2009, vol.2, pp.200-215

II. Abdülhamid ve Mevlevilik

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu (Mevlana Celaleddin Rûmî’nin 800. Doğum Yıldönümü Anısına), Turkey, 01 November 2008, pp.359-365

Rusya ile Eçmiyazin Katogigosluğu’nun İlişkilerinin Osmanlı Ermenilerine Etkileri

II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu: XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, Turkey, 01 March 2008, vol.1, pp.250-270

Books & Book Chapters

Mekteb-i Mülkiye Misyonunun Oluşumunda Mizancı Murad'ın Rolü

in: Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye, Orhan Çelik,Can Umut Çiner,Abdullah Pekel, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.573-581, 2021

93 Harbi’nden Sonra Balkanlardan Müslüman Göçlerinin Osmanlı Toplumsal Hafızasındaki Yeri

in: Göç ve Kimlik, Levent Bilgi,Abdullah Ekinci, Editor, Nida Yayınları, İstanbul, pp.29-51, 2019 Sustainable Development

II. Meşrutiyet’in Urfa’da Karşılanışı ve Şeyh Müslim Olayı

in: Osmanlı Urfası, Abdullah Ekinci, Editor, Urfa Okulu, İstanbul, pp.181-189, 2018

31 Mart Vakası

in: İslam Tarihinin İlk Asrından Günümüze Darbeler Tarihi, Abdullah Ekinci, Editor, Urfa Okulu Yayınları, İstanbul, pp.92-102, 2017

II. Meşrutiyet Dönemindeki Askeri Yenilikler ve "Meclis-i Mehamm-ı Harbiye"

in: "Osmanlı'dan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar, Gülden Sarıyıldız, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.251-261, 2015

93 Harbinden 31 Mart Olayına Gazi Ethem Paşa ve Dönemi

Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul, 2013

Uzun Yürüyüş

Nesil Yayınları, İstanbul, 2012