Education Information

Education Information

 • 1997 - 2004 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Harran University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yakın Çağ Tarihi, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Gazi Ethem Paşa'nın Askeri ve Siyasi Hayatı (1844-1909)

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi

 • 1996 Postgraduate

  Tarih Yayınları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (1839-1908)

  Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi