Prof.Dr.

ADEM ÖLMEZ


Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1997 - 2004

1997 - 2004

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi, Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Gazi Ethem Paşa'nın Askeri ve Siyasi Hayatı (1844-1909)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi

1996

1996

Yüksek Lisans

Tarih Yayınları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (1839-1908)

Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yakınçağ Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Doç.Dr.

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

2007 - 2010

2007 - 2010

Dr.Öğr.Üyesi

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

1997 - 2005

1997 - 2005

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Harran Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007 - 2013

2007 - 2013

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Harran Üniversitesi, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Bölüm Başkan Yardımcısı

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Jön Türkler Tarihi

Lisans

Lisans

Osmanlı Tarihi (1699-1918)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tanzimat Dönemi Düşünce Akımları

Lisans

Lisans

Osmanlı Modernleşme Tarihi

Doktora

Doktora

II. Abdülhamid Döneminde Muhalefet

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

A Military Council in the Second Constitutionalist Era: "Suray-i Askeri"

Olmez A.

AMME IDARESI DERGISI, cilt.42, ss.43-54, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Modernleşme Çağında Osmanlı Askerinin "İktidar"la İmtihanı

ÖLMEZ A.

Şehir ve İrfan, ss.76-88, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

II. Abdülhamid Döneminde Koruyucu Hekimlik ve Bazı Vesikalar

ÖLMEZ A.

Belgeler, no.2016, ss.175-189, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Ölüm ve Zulmün Üç Hali: Birinci Dünya Savaşı'nda Bitlis Cephesi

ÖLMEZ A.

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.9, ss.1-23, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

II. Meşrutiyet Devrinde Osmanlı Medreselerinde Reform Çabaları ve Merkezileşme

ÖLMEZ A.

VAKIFLAR DERGİSİ, ss.127-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Osmanlı Devleti’nin Kosova’da Kan Davalarını Önleme Çalışmaları (1878-1912)”, ), 16, 87-105, (2010).

ÖLMEZ A.

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (The Journal for South-Eastern European Studies), ss.87-105, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Epir Cephesinin Savaşın Sonuçlarına Etkileri

ÖLMEZ A.

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, ss.81-88, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Askeri Teftiş Komisyonu’nun Kuruluşu ve Faaliyetleri

ÖLMEZ A.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.115-135, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Ölmez, Adem: “Tanzimattan II. Meşrutiyete Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı ve Yeni Yaklaşımalar”, , 167, 105-128, (2007).

ÖLMEZ A.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.105-128, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

İslam’da Hakimiyet Anlayışı ve Meşruiyet Sorunu

ÖLMEZ A.

Köprü, ss.3-9, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Batıyı Anlatan İlk Osmanlı Metinlerinde “Batı Bilgisi”Nin Yorumlanışı

Ölmez A.

Osmanlı Bilimi Sempozyumu (4-5 Aralık 2019), Sakarya, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2019, ss.21-22

2019

2019

Mekteb-i Mülkiye'nin Misyonunun Oluşumunda Mizancı Murad'ın Rolü

Ölmez A.

Uluslararası Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 Kasım - 20 Aralık 2019, ss.31-32

2019

2019

93 Harbi’nden Sonra Balkanlardan Müslüman Göçlerinin Osmanlı Toplumsal Hafızasındaki Yeri

Ölmez A.

Uluslararası Küresel Göç ve Psiko-Sosyal Sağlık GüvenliğiSempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2019, cilt.1, ss.29-51

2017

2017

Meşrutiyet'in Urfa'da Karşılanışı ve Şeyh Müslim Olayı

ÖLMEZ A.

Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi, Şanlıurfa, Türkiye, 03 Kasım 2017, ss.29-39

2017

2017

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Plevne'ye Yardım Gönderme Çalışmaları

ÖLMEZ A.

II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 29 Mart 2017, cilt.1, ss.64-67

2016

2016

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarih Yazıcılığında Süreklilik ve Kopuş

ÖLMEZ A.

Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı (26-27 Mayıs 2016), İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs 2016, ss.1-10

2015

2015

II. Meşrutiyet Döneminde “Hürriyet”in Toplumsallaştırılması Çalışmaları

ÖLMEZ A.

Bölgesel ve Küresel Barış İçin İman ve Hürriyet Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 15 Mayıs 2015, ss.11-18

2014

2014

İttihad ve Terakki’nin Tensikat Politikası ve Uygulamaları

ÖLMEZ A.

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 Kasım 2014, cilt.1, no.10, ss.5-15

2014

2014

Birinci Dünya Savaşında Bitlis Cephesi’nde Rus-Ermeni İttifakına Karşı Müslüman Ahalinin Direnişi (1914-1917)

ÖLMEZ A.

Birinci Dünya Savaşında Ermeniler Sempozyumu, Van, Türkiye, 24 Nisan 2014, cilt.1, no.2, ss.5-15

2014

2014

1896 İstanbul Ermeni Olaylarına Yahudilerin Etkisi

ÖLMEZ A.

Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909), Ankara, Türkiye, 22 Ocak 2014, ss.55-63

2012

2012

II. Meşrutiyet Döneminde Polis’in Çalışma Biçimindeki Yenilikler

ÖLMEZ A.

Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, Türkiye, 01 Mayıs 2012, no.1, ss.92-105

2012

2012

Medeniyet Kavramı Üzerine Bir Deneme

ÖLMEZ A.

Uluslararası Kur’an Medeniyeti Sempozyumu, Bosna-Hersek, 01 Mart 2012, no.2, ss.120-130

2012

2012

İstanbul’da Sosyal Barışın Bozan 1896 Olayları

ÖLMEZ A.

Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Sempozyumu, Türkiye, 01 Şubat 2012, ss.881-895

2009

2009

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Askeri Bürokraside Reform Teşebbüsleri

ÖLMEZ A.

100. Yılında II. Meşrutiyet; Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi, Uluslar arası Sempozyum,, Türkiye, 01 Haziran 2009, ss.121-133

2009

2009

Ottoman State Efforts İn Prevention of Blood Feud in Kosovo

ÖLMEZ A.

Kosovo and Ottoman Empire in the Archive Documentation, Arnavutluk, 01 Nisan 2009, cilt.2, ss.200-215

2008

2008

II. Abdülhamid ve Mevlevilik

ÖLMEZ A.

Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu (Mevlana Celaleddin Rûmî’nin 800. Doğum Yıldönümü Anısına), Türkiye, 01 Kasım 2008, ss.359-365

2008

2008

Rusya ile Eçmiyazin Katogigosluğu’nun İlişkilerinin Osmanlı Ermenilerine Etkileri

ÖLMEZ A.

II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu: XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, Türkiye, 01 Mart 2008, cilt.1, ss.250-270

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

93 Harbi’nden Sonra Balkanlardan Müslüman Göçlerinin Osmanlı Toplumsal Hafızasındaki Yeri

Ölmez A.

Göç ve Kimlik, Levent Bilgi,Abdullah Ekinci, Editör, Nida Yayınları, İstanbul, ss.29-51, 2019

2018

2018

II. Meşrutiyet’in Urfa’da Karşılanışı ve Şeyh Müslim Olayı

Ölmez A.

Osmanlı Urfası, Abdullah Ekinci, Editör, Urfa Okulu, İstanbul, ss.181-189, 2018

2017

2017

Modern Osmanlı Ordusunda Alaylılar ve Mektepliler

ÖLMEZ A.

İz Yayınları, İstanbul, 2017

2017

2017

31 Mart Vakası

Ölmez A.

İslam Tarihinin İlk Asrından Günümüze Darbeler Tarihi, Abdullah Ekinci, Editör, Urfa Okulu Yayınları, İstanbul, ss.92-102, 2017

2015

2015

II. Meşrutiyet Dönemindeki Askeri Yenilikler ve "Meclis-i Mehamm-ı Harbiye"

ÖLMEZ A.

"Osmanlı'dan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar, Gülden Sarıyıldız, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.251-261, 2015

2013

2013

93 Harbinden 31 Mart Olayına Gazi Ethem Paşa ve Dönemi

ÖLMEZ A.

Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul, 2013

2012

2012

Uzun Yürüyüş

ÖLMEZ A.

Nesil Yayınları, İstanbul, 2012

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2019

Şubat 2019

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Turkish Study

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Haziran 2015

Haziran 2015

Ocak 2015

Ocak 2015

Haziran 2013

Haziran 2013

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Turkish Studies

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2014 - 2014

2014 - 2014

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Türk Tarih Kurumu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültei, Tarih, TürkiyeJüri Üyelikleri

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Yeterlilik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

Doktora Yeterlilik Jürisi - Harran Üniversitesi

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri Üyesi - Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri Üyesi - Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü