Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Performans Değerlendirmeye Bilişsel Yaklaşım ve Psikometrik Hatalar

TURKISH STUDIES, cilt.12, sa.3, ss.59-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Hizmet İşletmelerinin Etkinlik ve Verimliliğinde Takım Çalışmasının Rolü: Sektörel Bağlamda Bir Tartışma

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.1, sa.33, ss.121-134, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Değerlendirmenin Etkinliği Açısından Değerlendirme Amacının ve Cinsiyetin Rolü

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.163-174, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırklareli İli Gıda ve İçecek İmalatı Sektörünün Rekabetçilik Düzeyinin Analizi

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.75-94, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Değerlendirme Farklılıklarının ve Atfın Nedenselliğinin Açıklayıcısı Olarak Kültür

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.31, ss.720-727, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik ve Tatmin Bağlamında 360 Derece Performans Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.11, sa.41, ss.57-76, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bireyci Ekol’den Postmodern Performans Değerlendirmeye: Epistemolojik Bir Tartışma

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, ss.153-170, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’nin Rekabetçi Sektörleri ve Trakya Bölgesi’nin Payı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.1-19, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Impact of Cultural Values on Financial Crises: An Empirical Investigation

Singapore Economic Review Conference 2017, Singapur, Singapur, 02 Ağustos 2017, ss.113

Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kültürel Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 Mayıs 2017, ss.167-172

Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Evrensel ve Kültürel Boyutları Üzerine Bir İnceleme

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2016, ss.365-371

Contributions of Thrace to the Turkey’s Competitive Sectors

Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 01 Ekim 2010, cilt.2, ss.573-584

Kırklareli Sanayisinin Gelişiminde Sosyo-Kültürel Faktörler

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Istranca Panelleri II, Kırklareli, Türkiye, 21 Nisan 2010, ss.76-85

Leniency and Severity Errors in Performance Appraisal in the Context of Collectivist and Individualist Culture

International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 09 Haziran 2009, cilt.1, ss.342-348

Kitap & Kitap Bölümleri

European Automotive Industry Before and After the Global Financial Crises

The European Debt Crisis: Causes, Consequences, Measures and Remedies, A. Ari, Editör, Cambridge Scholars Adm Publishing, Newcastle, ss.149-167, 2014

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi

Otel İşletmelerinde Yeniliğin Görünmeyen Yüzü, M. Mesci ve Ö. Bozkurt, Editör, Sidas Medya Yayınları, İzmir, ss.167-189, 2013