Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Performans Değerlendirmeye Bilişsel Yaklaşım ve Psikometrik Hatalar

Turkish Studies, vol.12, no.3, pp.59-74, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Cultural values and the global financial crisis: a missing link?

Eurasian Economic Review, vol.12, no.3, pp.507-529, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Performans Değerlendirmede Kelimelerin Gücü: Anlatı Yorumları Hakkında Teorik Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol.16, no.56, pp.570-584, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Helping intention, trust and performance appraisal in the context of culture, power and group: a scenario-based experiment

Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol.8, no.4, pp.488-507, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Kültürel Farklılıklar Açısından Güç ve Hoşgörü Hatası: Değerler ve Normlar Çerçevesinde Kavramsal Bir Çalışma

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.246-258, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Hizmet İşletmelerinin Etkinlik ve Verimliliğinde Takım Çalışmasının Rolü: Sektörel Bağlamda Bir Tartışma

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.1, no.33, pp.121-134, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Performans Değerlendirmenin Etkinliği Açısından Değerlendirme Amacının ve Cinsiyetin Rolü

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.9, no.1, pp.163-174, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kırklareli İli Gıda ve İçecek İmalatı Sektörünün Rekabetçilik Düzeyinin Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.75-94, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Değerlendirme Farklılıklarının ve Atfın Nedenselliğinin Açıklayıcısı Olarak Kültür

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.31, pp.720-727, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik ve Tatmin Bağlamında 360 Derece Performans Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol.11, no.41, pp.57-76, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Bireyci Ekol’den Postmodern Performans Değerlendirmeye: Epistemolojik Bir Tartışma

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, pp.153-170, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’nin Rekabetçi Sektörleri ve Trakya Bölgesi’nin Payı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.1-19, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Takım Çeşitliliğinin Küresel Sanal Takımların Performansına Etkisi

Anatolian Congresses, 6th International Social Science Congress, Van, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.26

Değerlendirici Kişilik Özelliklerinin Performans Değerlendirmelerine Etkisi: Beş Faktör Modeli Bağlamında Bir İnceleme

Anatolian Congresses, 6th International Social Science Congress, Van, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.27

Impact of Cultural Values on Financial Crises: An Empirical Investigation

Singapore Economic Review Conference 2017, Singapur, Singapore, 02 August 2017, pp.113

Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kültürel Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 May 2017, pp.167-172

Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Evrensel ve Kültürel Boyutları Üzerine Bir İnceleme

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 May 2016, pp.365-371

Contributions of Thrace to the Turkey’s Competitive Sectors

Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 01 October 2010, vol.2, pp.573-584

Kırklareli Sanayisinin Gelişiminde Sosyo-Kültürel Faktörler

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Istranca Panelleri II, Kırklareli, Turkey, 21 April 2010, pp.76-85

Leniency and Severity Errors in Performance Appraisal in the Context of Collectivist and Individualist Culture

International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 09 June 2009, vol.1, pp.342-348

Books & Book Chapters

Geleneksel Takımlardan Sanal Takımlara: Dijital Çağın Yeni Çalışma Modeli

in: İşletmelerde Dijital Yönetim, Yasin Çakırel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.55-81, 2021

European Automotive Industry Before and After the Global Financial Crises

in: The European Debt Crisis: Causes, Consequences, Measures and Remedies, A. Ari, Editor, Cambridge Scholars Adm Publishing, Newcastle, pp.149-167, 2014

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi

in: Otel İşletmelerinde Yeniliğin Görünmeyen Yüzü, M. Mesci ve Ö. Bozkurt, Editor, Sidas Medya Yayınları, İzmir, pp.167-189, 2013