Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Management

 • 2016 - 2021 Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Management

 • 2009 - 2016 Assistant Professor

  Kirklareli University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

Managerial Experience

 • 2022 - Continues University Executive Board Member

  Istanbul Medeniyet University, Rektörlük

 • 2022 - Continues Member of the Senate

  Istanbul Medeniyet University, Rektörlük

 • 2022 - Continues Dean

  Istanbul Medeniyet University, Turizm Fakültesi

 • 2021 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Management

 • 2021 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2019 - 2020 Director of Continuing Education Center

  Istanbul Medeniyet University

 • 2018 - 2019 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute

 • 2017 - 2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences

 • 2017 - 2019 Academic Performance D. Board Member

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, İşletme Bölümü

 • 2016 - 2019 Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Political Sciences, Management

 • 2011 - 2016 Deputy Director of the Center

  Kırklareli Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2010 - 2016 BAP Scientific Commissioner

  Kırklareli Üniversitesi

 • 2009 - 2016 Deputy Head of Department

  Kırklareli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2010 - 2014 Bologna Koordinatör Yrd.

  Kirklareli University, Rectorate

Courses

 • Postgraduate Yönetim Teorileri

 • Postgraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Undergraduate İşletmeye Giriş

 • Postgraduate Yönetim Teorileri

 • Postgraduate Startejik Planlama

 • Postgraduate Yönetim ve Organizasyon Teorileri