Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2013 - Devam Ediyor Journal of European Theoretical and Applied Studies

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Electronic Journal of Vocational Colleges

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor American Psychological Association

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2017 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2017 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2017 Business & Management Studies: An International Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2017 Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2017 Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2017 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2016 Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2014 İş Ahlakı Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2014 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2013 Öneri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2012 Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi