Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2018 - 2018Dil İlişkileri Bağlamında Türkçenin Balkanlar ve Kafkaslardaki Etkisi (Gürcüce-Bulgarca)

    TÜBİTAK Projesi

    KARASU A. (Yürütücü)

  • 2014 - 2015Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK'ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı" kapsamında, Vaw/56-Güvenli Bir Hayat Var!

    AB Destekli Diğer Projeler

    KARASU A.