Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

  • Eylül 2017I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

    Nevşehir

  • Nisan 2017IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

    Niğde