Asst. Prof.ABİDİN KARASU


Faculty of Arts and Humanities, Turkish Language and Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language, Linguistics

Metrics

Publication

46

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı , Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı , Turkey

2002 - 2007

2002 - 2007

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı , Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Tarihsel Süreç İçerisinde Balkan Dillerinin Türk Dili ve Kültürüyle İlişkisi (Sırpça-Makedonca-Bulgarca)

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

2010

2010

Postgraduate

Çağdaş Bulgar Dilindeki Türkçe Kelimeler, Bulgarca-Türkçe Ortak Söz Varlığı

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Bulgarian

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Russian

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Serbian

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Macedonian

Certificates, Courses and Trainings

2013

2013

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası

Education Management and Planning

Yunus Emre Enstitüsü

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language, Linguistics

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language And Literature

2014 - 2016

2014 - 2016

Assistant Professor

Artvin Coruh University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

2013 - 2014

2013 - 2014

Instructor

Varsova Üniversitesi, Polonya Cumhuriyeti Varşova Yunus Emre Türk Kültür Merkezi -Türkçe Okutmanı , Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Department of Slavic Languages and Literatures

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Head of Department

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language and Literature

2018 - Continues

2018 - Continues

Vice Dean

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language And Literature

2016 - 2018

2016 - 2018

Deputy Head of Department

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language And Literature

2015 - 2016

2015 - 2016

Head of Department

Artvin Coruh University, Rectorate, Department Of Turkısh Language

2014 - 2016

2014 - 2016

Head of Department

Artvin Coruh University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

Courses

Doctorate

Doctorate

Türkçenin Yayılma Alanları ve Balkan Dillerine Etkisi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Grameri I

Postgraduate

Postgraduate

Kelime Grupları

Doctorate

Doctorate

Karşılaştırmalı Anadolu ve Rumeli Ağızları

Undergraduate

Undergraduate

Türkoloji ve Girişimcilik

Undergraduate

Undergraduate

Anadolu ve Rumeli Ağızları

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili - II

Postgraduate

Postgraduate

Yeni Türk Dili Sahasının Kaynakları ve Çalışma Metotları

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi Grameri IV

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Turkish Travelogue, Written in Cyrillic, From 1873, by the Bulgarian Writer Bacho Kiro (Kiro Petrov Zanev)

Karasu A.

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, vol.4, no.1, pp.13-45, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

A review of the Turkish elements in a Bulgarian catolic (Paulician) text from the XVIII Century

Karasu A.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.137-150, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Ağızlardan Yazı Diline Sözcük Kazanımı: “Link” Yerine İlek, “Linklemek” Yerine İleklemek

Karasu A.

Turkish Studies-Languages and Literature , vol.15, no.3, pp.1306-1317, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Pulevski’nin Üç Dilli (Makedonca-Arnavutça-Türkçe) Eseri ve Eserde Ele Alınan Konular

KARASU A.

BALTED- Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.24-33, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

MAKEDONCADAKİ TÜRKÇE FİİLLERİN YAPILARI VE KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ

Karasu A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.61, pp.147-153, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

ULAHLAR (KARAKAÇANLAR) ve TÜRKÇE

Karasu A.

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.10, no.40, pp.680-689, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

18. YY.’DA MACARİSTAN’DA İSTİNSAH EDİLEN SIRPÇA DİNİ ESERDEKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KARASU A.

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.9, no.36, pp.621-631, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

1875 YILINDA BELGRAD’TA BASILAN PULEVSKİ’NİN SÖZLÜĞÜ VE SÖZLÜKTEKİ BATI RUMELİ AĞIZI ÖZELLİKLERİ

KARASU A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.10, no.54, pp.105-113, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Günümüz Bulgar Yazılı Basınında Türkçe Sözcüklerin Yeri ve Önemi

KARASU A.

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI-Beşeri-Sosyal Bilimler Dergisi, no.14, pp.17-37, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Asırlar İçinde Balkanların Barış ve İstikrar Dili “Türkçe”

KARASU A.

Yeni Türkiye-Rumeli Balkanlar Özel Sayısı –II, no.67, pp.2201-2216, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Boşnakça'daki Türkçe Yapım Ekleri ve Kullanılışları (The Turkish Suffixes In The Bosnian Language And Their Using )

KARASU A.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.13, pp.1145-1156, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Bulgar Diplomat Simeon Tabakov'un 1911 yılında İstanbul'da Yayınladığı Kitap ve İtalyan Göçüne Bakışı

KARASU A.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası, vol.22, no.1, pp.285-307, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Makedon Dilindeki Türkçe Kelimeler

KARASU A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.36, no.36, pp.201-247, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Uluslarası Struga Şiir Akşamları Festivali

KARASU A.

Kocaeli Üniversitesi Şiir Etkinlikleri Birimi Akademi Gökyüzü Şiir Dergisi, no.4, pp.15-20, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Bulgarcadaki Türkçe Fiillerin Yapıları Ve Kullanılış Şekilleri

Karasu A.

5. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2021, pp.1

2021

2021

XVIII. Yüzyıla Ait Bulgar Katolik Metnindeki (Pavlikan) Türkçe Bağlaçların Kullanımı

Karasu A.

Yunus Emre ve Türkçe Yılına İthafen 9. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 16 September 2021, pp.1

2021

2021

Bulgar yazar Baço Kiro’ya ait 1873 tarihli Kiril harfli Türkçe bir gezi yazısındaki dil özellikleri

Karasu A.

III. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumunu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 June 2021, pp.1

2021

2021

“Dil ve Milliyetçilik Bağlamında 1855 Yılında Bükreş’te Basılan Bulgar Dilindeki Türkçe ve Yunanca Kelimeler Sözlüğü”

Karasu A., Ekşi F. Z.

I. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 20 - 21 May 2021

2021

2021

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ VE BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Karasu A.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 03 January 2021, pp.1

2019

2019

Bulgaristan İstihbarat Servisi DS’nin Gizli Arşiv Belgelerinde 1989 Göçü ve Soydaşlarımızın Mektupları

Karasu A.

1989 Göçünün 30.Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 15 - 16 June 2019, no.8, pp.375-385

2019

2019

Bulgarcaya Geçen Dinî-Tasavvufi Türkçe Sözcükler

Karasu A.

ULUSLARARASI KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ SEMPOZYUMU, Sofija, Bulgaria, 28 September 2019

2017

2017

1855 Yılında Bükreş’te Basılan “ Bulgarcadaki Türkçe ve Yunanca Kelimeler Sözlüğü” Üzerine Bir Değerlendirme

KARASU A.

I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 21 September 2017, pp.1

2017

2017

Ulahlar (Karakaçanlar) ve Türkçe

KARASU A.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 May 2017, pp.1

2017

2017

Makedoncadaki Türkçe Fiillerin Yapıları ve Kullanılış Şekilleri

KARASU A.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 22 May 2017, pp.1

2017

2017

İKİ DİLLİLERİN EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÖRNEĞİ-

KARASU A.

3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Tiran, Albania, 19 May 2017, pp.1

2017

2017

Bulgarlara Türkçe Öğretiminde Ortak Söz Varlığı ve Tematik Sınıflandırmadan Yararlanma

KARASU A.

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), Bursa, Turkey, 17 May 2017, pp.1

2017

2017

GÜNÜMÜZ BULGAR BASININDA TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN YERİ VE ÖNEMİ

KARASU A.

-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE- BALKANLARDA TÜRKÇENİN SÜRELİ YAYINLARDAKİ YERİ VE ÖNEMİ SEMPOZYUMU TEBLİĞ KİTABI, Zenica, Bosnia And Herzegovina, 11 May 2017, pp.16-56

2017

2017

1951 Yılında Azerbaycan Aydınlarının Bulgaristan Ziyareti ve Bulgaristan Türkleri Hakkındaki Raporları

Karasu A.

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.3, no.3, pp.1-8

2016

2016

Güney Slav Dillilere Türkçe Öğretiminde Ortak Söz Varlığından Yararlanma

KARASU A.

2. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, Münih, Germany, 20 May 2016, pp.1-6

2014

2014

Bulgaristan'da Yaşayan Soydaşlarımızın 1989 Göçünde Türkiye'deki Yakınlarına Yazdıkları Mektuplar

KARASU A.

1989 Göçünün 25. Yılında Uluslararası Bulgaristan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 June 2014, pp.1

2014

2014

Türkçe -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) Ekinin Makedon Dilindeki Adaptasyonu

KARASU A.

Mahtumkulu Firaki’nin 290. Doğum yılı Mahtumkulu Firaki ve Evrensel Kültür Değerler Uluslararası Konferansı (Международная научная конференция «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности», посвященная 290-летию Махтумкули Фраги), Aşkabat, Turkmenistan, 14 May 2014, pp.1

2013

2013

Negative and Positive Adjectives for Man and Woman Transferred to Bulgarian from Turkish

KARASU A.

The 56th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Kocaeli, Turkey, 07 July 2013, pp.1-10

2013

2013

Boşnakça'daki Türkçe Yapım Ekleri ve Kullanılışları

KARASU A.

UTEK'13, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 May 2013, pp.1

2012

2012

Macaristan'da İstinsah Edilen Sırpça Dinî Eserdeki Türkçe Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme

KARASU A.

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 September 2012, pp.1

2012

2012

Gelişen, Büyüyen Türkiye'nin İfadesi Olan Türkçe'nin Öğretilmesinde Balkanların Önemi ve 2023 Hedefi

KARASU A.

I.Uluslararası Balkan Kongresi, Dün, Bugün, Yarın ve Değişim, İstanbul, Turkey, 24 September 2012, pp.1041-1050

2012

2012

Makedon Dilindeki Türkçe Öykünmeler(Calque) ve Örnekleri

KARASU A.

Balkan Harbi'nin 100. Yılı Hatırasına Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-III, Manisa, Turkey, 10 May 2012, vol.2, pp.88-104

2011

2011

Mekedonca-Arnavutça-Türkçe Üç Dilli Sözlükte Rumeli Ağzı Hususiyetleri

KARASU A.

4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Edirne, Turkey, 27 October 2011, pp.1

2010

2010

Çağdaş Bulgar Dilindeki Türkçe Kelimeler

KARASU A.

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-II, Manisa, Turkey, 13 May 2010, pp.62-82

Books & Book Chapters

2020

2020

Bulgaristan'da Türkoloji

Karasu A.

in: Avrupa'da Türkoloji, Öztürk Emiroğlu, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.147-175, 2020 Creative Commons License

2008

2008

Makedonca

KARASU A.

in: Türkçenin Verintiler Sözlüğü, Toparlı R., Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.1-957, 2008

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Oğuz Türkçesi Araştırmaları Dergisi

Publication Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (BALTED)

Committee Member

Scientific Refereeing

March 2020

March 2020

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)

Other Indexed Journal

Scientific Consultations

2021 - 2021

2021 - 2021

Scientific Consultancy

III. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumunu

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language And Literature, Turkey

Tasks In Event Organizations

Eylül 2021

Eylül 2021

5. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

Scientific Congress

Karasu A.
Kocaeli, Turkey

Haziran 2021

Haziran 2021

III. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumunu

Scientific Congress

Karasu A.
İstanbul, Turkey

Haziran 2021

Haziran 2021

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Özkan Kurt F., Karasu A., Özbay B., Işık N.
İstanbul, Turkey

Mart 2021

Mart 2021

İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü

Social Activities

Karasu A.
İstanbul, Turkey


Congress and Symposium Activities

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Attendee

Niğde-Turkey

Scholarships

2011 - 2014

2011 - 2014

Balkanların Sosyal ve Kültürel Tarihi" alanında Doktora Araştırma Bursu

Other Government Agencies