Dr.Öğr.Üyesi

ABİDİN KARASU


Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eğitim Bilgileri

2010 - 2014

2010 - 2014

Doktora

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı , Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı , Türkiye

2002 - 2007

2002 - 2007

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı , Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Tarihsel Süreç İçerisinde Balkan Dillerinin Türk Dili ve Kültürüyle İlişkisi (Sırpça-Makedonca-Bulgarca)

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

2010

2010

Yüksek Lisans

Çağdaş Bulgar Dilindeki Türkçe Kelimeler, Bulgarca-Türkçe Ortak Söz Varlığı

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Rusça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Makedonca

C1 İleri

C1 İleri

Bulgarca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Sırpça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Yunus Emre Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Okutman

Varsova Üniversitesi, Polonya Cumhuriyeti Varşova Yunus Emre Türk Kültür Merkezi -Türkçe Okutmanı , Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2016 - 2018

2016 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Bölüm Başkanı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Rektörlük- Türk Dili Bölümü, Türk Dili Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Anadolu ve Rumeli Ağızları

Lisans

Lisans

Türk Dili - II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yeni Türk Dili Sahasının Kaynakları ve Çalışma Metotları

Lisans

Lisans

Türkiye Türkçesi Grameri IV

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

XVIII. Yüzyıla ait Bulgar Katolik metnindeki (Pavlikan) Türkçe unsurlar hakkında bir değerlendirme

Karasu A.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.21, ss.137-150, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Ağızlardan Yazı Diline Sözcük Kazanımı: “Link” Yerine İlek, “Linklemek” Yerine İleklemek

Karasu A.

Turkish Studies-Languages and Literature , cilt.15, sa.3, ss.1306-1317, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Pulevski’nin Üç Dilli (Makedonca-Arnavutça-Türkçe) Eseri ve Eserde Ele Alınan Konular

KARASU A.

BALTED- Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.24-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

MAKEDONCADAKİ TÜRKÇE FİİLLERİN YAPILARI VE KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ

Karasu A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.11, sa.61, ss.147-153, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

ULAHLAR (KARAKAÇANLAR) ve TÜRKÇE

Karasu A.

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.10, sa.40, ss.680-689, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

18. YY.’DA MACARİSTAN’DA İSTİNSAH EDİLEN SIRPÇA DİNİ ESERDEKİ TÜRKÇE SÖZCÜKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KARASU A.

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.9, sa.36, ss.621-631, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

1875 YILINDA BELGRAD’TA BASILAN PULEVSKİ’NİN SÖZLÜĞÜ VE SÖZLÜKTEKİ BATI RUMELİ AĞIZI ÖZELLİKLERİ

KARASU A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.10, sa.54, ss.105-113, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Günümüz Bulgar Yazılı Basınında Türkçe Sözcüklerin Yeri ve Önemi

KARASU A.

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI-Beşeri-Sosyal Bilimler Dergisi, sa.14, ss.17-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Asırlar İçinde Balkanların Barış ve İstikrar Dili “Türkçe”

KARASU A.

Yeni Türkiye-Rumeli Balkanlar Özel Sayısı –II, sa.67, ss.2201-2216, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Boşnakça'daki Türkçe Yapım Ekleri ve Kullanılışları (The Turkish Suffixes In The Bosnian Language And Their Using )

KARASU A.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, sa.13, ss.1145-1156, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Bulgar Diplomat Simeon Tabakov'un 1911 yılında İstanbul'da Yayınladığı Kitap ve İtalyan Göçüne Bakışı

KARASU A.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Türkiyat Mecmuası, cilt.22, sa.1, ss.285-307, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Makedon Dilindeki Türkçe Kelimeler

KARASU A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.36, sa.36, ss.201-247, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Uluslarası Struga Şiir Akşamları Festivali

KARASU A.

Kocaeli Üniversitesi Şiir Etkinlikleri Birimi Akademi Gökyüzü Şiir Dergisi, sa.4, ss.15-20, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ VE BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Karasu A.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI, İstanbul, Türkiye, 03 Ocak 2021, ss.1

2019

2019

Bulgaristan İstihbarat Servisi DS’nin Gizli Arşiv Belgelerinde 1989 Göçü ve Soydaşlarımızın Mektupları

Karasu A.

1989 Göçünün 30.Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2019, sa.8, ss.375-385

2019

2019

Bulgarcaya Geçen Dinî-Tasavvufi Türkçe Sözcükler

Karasu A.

ULUSLARARASI KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ SEMPOZYUMU, Sofija, Bulgaristan, 28 Eylül 2019

2017

2017

1855 Yılında Bükreş’te Basılan “ Bulgarcadaki Türkçe ve Yunanca Kelimeler Sözlüğü” Üzerine Bir Değerlendirme

KARASU A.

I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

Ulahlar (Karakaçanlar) ve Türkçe

KARASU A.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

Makedoncadaki Türkçe Fiillerin Yapıları ve Kullanılış Şekilleri

KARASU A.

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

İKİ DİLLİLERİN EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÖRNEĞİ-

KARASU A.

3. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Tiran, Arnavutluk, 19 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

Bulgarlara Türkçe Öğretiminde Ortak Söz Varlığı ve Tematik Sınıflandırmadan Yararlanma

KARASU A.

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), Bursa, Türkiye, 17 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

GÜNÜMÜZ BULGAR BASININDA TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN YERİ VE ÖNEMİ

KARASU A.

-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE- BALKANLARDA TÜRKÇENİN SÜRELİ YAYINLARDAKİ YERİ VE ÖNEMİ SEMPOZYUMU TEBLİĞ KİTABI, Zenica, Bosna-Hersek, 11 Mayıs 2017, ss.16-56

2017

2017

1951 Yılında Azerbaycan Aydınlarının Bulgaristan Ziyareti ve Bulgaristan Türkleri Hakkındaki Raporları

Karasu A.

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Niğde, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, cilt.3, sa.3, ss.1-8

2016

2016

Güney Slav Dillilere Türkçe Öğretiminde Ortak Söz Varlığından Yararlanma

KARASU A.

2. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, Münih, Almanya, 20 Mayıs 2016, ss.1-6

2014

2014

Bulgaristan'da Yaşayan Soydaşlarımızın 1989 Göçünde Türkiye'deki Yakınlarına Yazdıkları Mektuplar

KARASU A.

1989 Göçünün 25. Yılında Uluslararası Bulgaristan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

Türkçe -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) Ekinin Makedon Dilindeki Adaptasyonu

KARASU A.

Mahtumkulu Firaki’nin 290. Doğum yılı Mahtumkulu Firaki ve Evrensel Kültür Değerler Uluslararası Konferansı (Международная научная конференция «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности», посвященная 290-летию Махтумкули Фраги), Aşkabat, Türkmenistan, 14 Mayıs 2014, ss.1

2013

2013

Negative and Positive Adjectives for Man and Woman Transferred to Bulgarian from Turkish

KARASU A.

The 56th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Kocaeli, Türkiye, 07 Temmuz 2013, ss.1-10

2013

2013

Boşnakça'daki Türkçe Yapım Ekleri ve Kullanılışları

KARASU A.

UTEK'13, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 Mayıs 2013, ss.1

2012

2012

Macaristan'da İstinsah Edilen Sırpça Dinî Eserdeki Türkçe Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme

KARASU A.

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 24 Eylül 2012, ss.1

2012

2012

Gelişen, Büyüyen Türkiye'nin İfadesi Olan Türkçe'nin Öğretilmesinde Balkanların Önemi ve 2023 Hedefi

KARASU A.

I.Uluslararası Balkan Kongresi, Dün, Bugün, Yarın ve Değişim, İstanbul, Türkiye, 24 Eylül 2012, ss.1041-1050

2012

2012

Makedon Dilindeki Türkçe Öykünmeler(Calque) ve Örnekleri

KARASU A.

Balkan Harbi'nin 100. Yılı Hatırasına Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-III, Manisa, Türkiye, 10 Mayıs 2012, cilt.2, ss.88-104

2011

2011

Mekedonca-Arnavutça-Türkçe Üç Dilli Sözlükte Rumeli Ağzı Hususiyetleri

KARASU A.

4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Edirne, Türkiye, 27 Ekim 2011, ss.1

2010

2010

Çağdaş Bulgar Dilindeki Türkçe Kelimeler

KARASU A.

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-II, Manisa, Türkiye, 13 Mayıs 2010, ss.62-82

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Bulgaristan'da Türkoloji

Karasu A.

Avrupa'da Türkoloji, Öztürk Emiroğlu, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.147-175, 2020 Creative Commons License

2008

2008

Makedonca

KARASU A.

Türkçenin Verintiler Sözlüğü, Toparlı R., Editör, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss.1-957, 2008


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2017

2017

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Katılımcı

Niğde-Türkiye

Burslar

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Balkanların Sosyal ve Kültürel Tarihi" alanında Doktora Araştırma Bursu

Diğer Resmi Kurumlar