Eğitim Bilgileri

Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, Türkiye 1981 - 1987
Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye 1976 - 1980

Yaptığı Tezler

Doktora, Nötronlarla Işınlanmış p-Tipi Silisyumun Bazı Elektronik Özellikleri, Atatürk Üniversitesi, Fbe, Fizik, 1987

Araştırma Alanları

Fizik, Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler, Yoğun maddede elektronik taşınım, Temel Bilimler

Mesleki Deneyim

Bölüm Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Mühendisliği, 2012 - Devam Ediyor
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2012 - Devam Ediyor
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2012 - 2015
Senato Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2012 - 2014
Enstitü Müdürü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2012 - 2014
Bölüm Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 2009 - 2012

Verdiği Dersler

Fizik II-Elektrik ve Manyetizma, Lisans, 2011 - 2012
Fizik I-Mekanik, Lisans, 2010 - 2011
Katıhal Elektroniği, Doktora, 2009 - 2010
Katıhal Teorisi, Yüksek Lisans, 2009 - 2010
Titreşimler ve Dalgalar Dersi, Lisans, 2009 - 2010
Klasik Mekanik, Lisans, 2006 - 2007

Yönetilen Tezler

TÜRÜT A., SAÇTIRMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN Ni/n-GaAs SCHOTTKY DİYOTLARIN SICAKLIĞA BAĞLI AKIM-VOLTAJ VE KAPASİTE-VOLTAJ KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, A.GÜZEL(Öğrenci), 2012
TÜRÜT A., MAGNETRON SPUTTER YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN METAL/p-InP SCHOTTKY DİYOTLARIN KARAKTERİSTİK PARAMETRELERİNİN TAVLAMA VE NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ, Doktora, K.EJDERHA(Öğrenci), 2011
TÜRÜT A., Metal/p-InP/Metal Schottky Kontakların Akım-Kapasite-Gerelim Karakteristiklerinin Metal İş Fonksiyonuna Bağımlılığının İncelenmesi, Doktora, S.ASUBAY(Öğrenci), 2009
TÜRÜT A., AYNI ŞARTLARDA HAZIRLANAN Cr/n-GaAs SCHOTTKY KONTAKLARINDA NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI T0 ANORMALLİĞİNİN ISIL TAVLAMAYLA İYİLEŞTİRİLMESİ, Doktora, H.KORKUT(Öğrenci), 2009
TÜRÜT A., SAÇTIRMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN Ni/n-GaAs SCHOTTKY ENGEL DİYOTLARIN DENEYSEL AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE NUMUNE SICAKLIĞININ VE ISIL TAVLAMANIN ETKİLERİ, Doktora, N.YILDIRIM(Öğrenci), 2008
TÜRÜT A., ISIL OLARAK TAVLANMIŞ Ni/n-GaAs/In SCHOTTKY DİYOTLARIN DENEYSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN ENGEL İNHOMOJENLİK MODELİNE GÖRE BELİRLENMESİ, Doktora, H.DOĞAN(Öğrenci), 2007
TÜRÜT A., Ag/- Al/- Au/- Cu/- Fe/-nGaAs SCHOTTKY DİYOTLARDA ANODİK OKSİDASYONLA YÜZEY PASİVASYONU VE ANODİK OKSİDASYONLU MIS DİYOTLARIN FABRİKASYONU, Doktora, M.BİBER(Öğrenci), 2000
TÜRÜT A., İDEAL VE İDEAL OLMAYAN OMİK VE DOĞRULTUCU KONTAKLI Au/n-Si SCHOTTKY DİYOTLARDA DOĞRU BESLEM KAPASİTE-VOLTAJ-FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ, Doktora, B.BATI(Öğrenci), 1999
TÜRÜT A., Al/Anodik SiO2/Si (MOS) yapıların elektriksel özellikleri üzerine ısısal tavlama, akım yoğunluğu ve elektrolit pH `ının etkileri"., Doktora, M.SAĞLAM(Öğrenci), 1994
TÜRÜT A., Al/n-Si Schottky diyodlarının ideal olmayan I-V, C-V karakteristikleri ve arayüzey hallerinin enerji dağılımı., Yüksek Lisans, M.SAĞLAM(Öğrenci), 1991

Jüri Üyelikleri

Doçentlik Sınavı, Doçntlik Sınavı 2012, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Aralık, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi, Aralık, 2012
Akademik Kadroya Atama, Yard.Doç. Kadrosuna atanma 2012, Atatürk Üniversitesi, Kasım, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kasım, 2012
Akademik Personel Sınavı, Doçentlik Kadrosuna Atanma 2012, Bingöl Üniversitesi, Kasım, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Pamukkale Üniversitesi, Ekim, 2012
Akademik Kadroya Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma 2012, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2012
Akademik Kadroya Atama, Profesörlük Kadrosuna Atanma 2012, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012
Akademik Kadroya Atama, PROFESÖRLÜK kADROSUNA aTAMA 2012, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Dınavı 2012, Aksaray Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Ahi Evran Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Hitit Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı 2012, Muğla Üniversitesi, Haziran, 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

KEÇECİ K., GÖRÜR M., TÜRÜT A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nano gözenekli sensör hazırlanması, cam kaplı elektrot üretimi ve iletken polimer sentezi, 2013 - 2014
KURT H., BAŞARAN E., KÜSKÜ S. İ. , KAVAS H., TÜRÜT A., TÜRKAN M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bilgisayar Kontrollü Sıcaklığa Bağlı Elektronik ve Manyetoelektronik Ölçüm Sistemi, 2013 - 2014
TÜRÜT A., TÜBİTAK Projesi, Nanometre Kalınlıklı ReaktifMetal/III-V Yarıiletken Kontakların Potansiyel Engelinin Isıl Tavlamaya ve Numune Sıcaklığına Bağlılığı ve Bu Yapıların MESFET ve MOSFET Devre Elemanlarındaki Kullanılabilirliği Araştırılması, 2006 - 2009

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Materials Science in Semiconductor Processing, Editör, 2011 - Devam Ediyor
Türkish Journal of Physics, Editör, 2010 - Devam Ediyor
Internatinal Journal of material sciences and electronics research, Editör, 2009 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Uluslararası Yarıiletken Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, istanbul, Ocak, 2014
Solar Energy For World Peace, istnbul, Ağustos, 2013
Nano-Tr-9, Erzurum, Haziran, 2013
Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Bodrum, Eylül, 2005
Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, ERZURUM, Mayıs, 2005
Türk Fizik Derneği 22.Fizik Kongresi, Bodrum, Eylül, 2004
10. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, ANKARA, Kasım, 2003
Turkish Physical Society 21th Physics Conference, ISPARTA, Ocak, 2002
Turkish Physical Society 21th Physics Conference, ISPARTA, Ocak, 2002
Hellenic Physical Society & Turkish Physical Society, First Hellenic-Turkish International Physics Conference, Bodrum, Eylül, 2001
Balkan Physıcs Letters, Ocak, 2001
TFD 19. Fizik Kongresi, ELAZIĞ, Eylül, 2000
YMF 2000, TFD II. Ulusal Yoğun Madde Fiziği Kongresi, ERZURUM, Haziran, 2000
TFD-18 Ulusal Fizik Kongresi, ADANA, Ekim, 1999
TFD-17 Ulusal Fizik Kongresi, Antalya, Ekim, 1998
TFD-16 Ulusal Fizik Kongresi, BALIKESİR, Ağustos, 1996
TFD-15 Ulusal Fizik Kongresi, Antalya, Eylül, 1995
TFD-13 Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, Ekim, 1992
TFD-13 Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, Ekim, 1992

Bilimsel Hakemlikler

Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry , Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2014
Advances in Polymer Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2014
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Philosophical Magazine & Philosophical Magazine Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Journal of Applied Physics, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2013
Materials Science and Engineering B, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2013
Physica B, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2013
superlattice and microstructure, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Physica B, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Journal of Physics and Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Philosophical Magazine Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Physica B, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
IEEE Electron Device Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
IEEE Electron Device Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
Physica B, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2012
Journal of Nanomaterials, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2012
Indian Journal of Physics, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Physica B Condensed Matter, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Journal of Electronic Materials, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2012
Physica B Condensed Matter, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2012
International Journal of Electronics, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2012
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2012
Materials Science in Semiconductor Processing , SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2012
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2012
Journal of Alloys and Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2012
Materials Science in Semiconductor Processing, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2012

Bilimsel Danışmalıklar

TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2011 - 2012
TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, 2011 - 2011

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):3869
h-indeksi (WOS):35