Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Mühendisliği

 • 2012 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2012 - 2015BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2012 - 2014Senato Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2012 - 2014Enstitü Müdürü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • 2009 - 2012Bölüm Başkanı

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik

Verdiği Dersler

 • LisansFizik II-Elektrik ve Manyetizma

 • LisansFizik I-Mekanik

 • DoktoraKatıhal Elektroniği

 • Yüksek LisansKatıhal Teorisi

 • LisansTitreşimler ve Dalgalar Dersi

 • LisansKlasik Mekanik

Yönetilen Tezler

 • SAÇTIRMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN Ni/n-GaAs SCHOTTKY DİYOTLARIN SICAKLIĞA BAĞLI AKIM-VOLTAJ VE KAPASİTE-VOLTAJ KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ, TÜRÜT A. , A.GÜZEL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • MAGNETRON SPUTTER YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN METAL/p-InP SCHOTTKY DİYOTLARIN KARAKTERİSTİK PARAMETRELERİNİN TAVLAMA VE NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ, TÜRÜT A. (Eş Danışman) , K.EJDERHA(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Metal/p-InP/Metal Schottky Kontakların Akım-Kapasite-Gerelim Karakteristiklerinin Metal İş Fonksiyonuna Bağımlılığının İncelenmesi, TÜRÜT A. (Eş Danışman) , S.ASUBAY(Öğrenci), Doktora, 2009
 • AYNI ŞARTLARDA HAZIRLANAN Cr/n-GaAs SCHOTTKY KONTAKLARINDA NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI T0 ANORMALLİĞİNİN ISIL TAVLAMAYLA İYİLEŞTİRİLMESİ, TÜRÜT A. , H.KORKUT(Öğrenci), Doktora, 2009
 • SAÇTIRMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN Ni/n-GaAs SCHOTTKY ENGEL DİYOTLARIN DENEYSEL AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE NUMUNE SICAKLIĞININ VE ISIL TAVLAMANIN ETKİLERİ, TÜRÜT A. , N.YILDIRIM(Öğrenci), Doktora, 2008
 • ISIL OLARAK TAVLANMIŞ Ni/n-GaAs/In SCHOTTKY DİYOTLARIN DENEYSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN ENGEL İNHOMOJENLİK MODELİNE GÖRE BELİRLENMESİ, TÜRÜT A. , H.DOĞAN(Öğrenci), Doktora, 2007
 • Ag/- Al/- Au/- Cu/- Fe/-nGaAs SCHOTTKY DİYOTLARDA ANODİK OKSİDASYONLA YÜZEY PASİVASYONU VE ANODİK OKSİDASYONLU MIS DİYOTLARIN FABRİKASYONU, TÜRÜT A. , M.BİBER(Öğrenci), Doktora, 2000
 • İDEAL VE İDEAL OLMAYAN OMİK VE DOĞRULTUCU KONTAKLI Au/n-Si SCHOTTKY DİYOTLARDA DOĞRU BESLEM KAPASİTE-VOLTAJ-FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ, TÜRÜT A. , B.BATI(Öğrenci), Doktora, 1999
 • Al/Anodik SiO2/Si (MOS) yapıların elektriksel özellikleri üzerine ısısal tavlama, akım yoğunluğu ve elektrolit pH `ının etkileri"., TÜRÜT A. , M.SAĞLAM(Öğrenci), Doktora, 1994
 • Al/n-Si Schottky diyodlarının ideal olmayan I-V, C-V karakteristikleri ve arayüzey hallerinin enerji dağılımı., TÜRÜT A. , M.SAĞLAM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1991

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2012Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

  Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

  Doçntlik Sınavı 2012

 • Aralık 2012Dokuz Eylül Üniversitesi

  Dokuz Eylül Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı 2012

 • Kasım 2012Atatürk Üniversitesi

  Atatürk Üniversitesi

  Yard.Doç. Kadrosuna atanma 2012

 • Kasım 2012Kilis 7 Aralık Üniversitesi

  Kilis 7 Aralık Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı 2012

 • Kasım 2012Bingöl Üniversitesi

  Bingöl Üniversitesi

  Doçentlik Kadrosuna Atanma 2012

 • Ekim 2012Pamukkale Üniversitesi

  Pamukkale Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı 2012

 • Ekim 2012İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi

  İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi

  Doçentlik Kadrosuna Atanma 2012

 • Eylül 2012BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

  Profesörlük Kadrosuna Atanma 2012

 • Eylül 2012İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  PROFESÖRLÜK kADROSUNA aTAMA 2012

 • Haziran 2012Aksaray Üniversitesi

  Aksaray Üniversitesi

  Doçentlik Dınavı 2012

 • Haziran 2012Ahi Evran Üniversitesi

  Ahi Evran Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı 2012

 • Haziran 2012Hitit Üniversitesi

  Hitit Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı 2012

 • Haziran 2012Muğla Üniversitesi

  Muğla Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı 2012