Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye 1999 - 2005
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İktisat, Türkiye 1995 - 1998
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye 1991 - 1995

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi Çerçevesinde Yeni Ekonomi ve Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sbe, İktisat, 2005
Yüksek Lisans, Türk Ekonomisinde Eüçük ve Orta Boy İşletmelerin Yeri ve Finansal Sorunları, Marmara Üniversitesi, Ortadogu Ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İktisat, 1998

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi, Uluslararası İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf, İktisat, 2018 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, İibf, İktisat, 2000 - 2005
Araştırma Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, İibf, İktisat, 1999 - 2001

Mesleki Deneyim

Merkez Müdürü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, 2014 - 2016
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf, 2012 - 2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf, İktisat, 2012 - 2015
Bölüm Başkan Yardımcısı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat, 2011 - 2012
Bölüm Başkanı, Gaziantep Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik, 2007 - 2009

Yönetilen Tezler

ÇEVİKER A., II. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Milli Bankacılığın Sürekliliği, Yüksek Lisans, E.ÖZER(Öğrenci), 2014
ÇEVİKER A., Türkiye-Suriye İktisadi İlişkileri (1918-1946), Yüksek Lisans, H.KÜÇÜKBİLTEKİN(Öğrenci), 2011
ÇEVİKER A., Türkiye’de İhracat Çeşitlendirmesi ve Büyüme İlişkisi, Yüksek Lisans, İ.TAŞ(Öğrenci), 2011
ÇEVİKER A., Türkiye ve İsrail’in İhracat Performansı Üzerine Bir Karşılaştırma, Yüksek Lisans, H.BİLGÜTAY(Öğrenci), 2011

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÇEVİKER A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016, 2016 - Devam Ediyor
ÇEVİKER A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, OSMANLI KÜLTÜR VE TARIHI YAZ OKULU PROJESI 2014, 2014 - 2014
ÇEVİKER A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, GENÇ AKADEMİSYENLER TARTIŞIYOR: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ÇALIŞTAYI, 2014 - 2014
ÇEVİKER A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA GENÇLER VE YÜKSEKÖĞRENİM YÖNELİM ÇALIŞTAYI, 2014 - 2014
ÇEVİKER A., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, KÜLTÜR ATÖLYESİ, 2007 - 2008

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Yönetim Kurulu Üyesi, 2012 - Devam Ediyor
Üye, 2002 - Devam Ediyor
İstanbul Ticaret odas, Üye, 2012 - 2014

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

2 nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Eylül, 2018
4th Annual American Business Research Conference, Newyork, Haziran, 2012
Hradec Economic Days, Prag, Şubat, 2011
9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, ERZURUM, Ekim, 2010
Küreselleşme demokratikleşme ve türkiye, Antalya, Mart, 2008
I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin, Ocak, 2007
Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Kasım, 2006

Bilimsel Hakemlikler

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2016
Sakarya Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2015

Ödüller

ÇEVİKER A., EN İYİ BİLDİRİ, SOBİAD, Ekim 2011