Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye 1999 - 2005
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İktisat, Türkiye 1995 - 1998
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye 1991 - 1995

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi Çerçevesinde Yeni Ekonomi ve Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sbe, İktisat, 2005
Yüksek Lisans, Türk Ekonomisinde Eüçük ve Orta Boy İşletmelerin Yeri ve Finansal Sorunları, Marmara Üniversitesi, Ortadogu Ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İktisat, 1998

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf, İktisat, 2018 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, İibf, İktisat, 2000 - 2005
Araştırma Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, İibf, İktisat, 1999 - 2001

Akademik İdari Deneyim

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, 2014 - 2016
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf, 2012 - 2015
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf, İktisat, 2012 - 2015
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat, 2011 - 2012
Gaziantep Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik, 2007 - 2009

Yönetilen Tezler

ÇEVİKER A., II. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Milli Bankacılığın Sürekliliği, Yüksek Lisans, E.ÖZER(Öğrenci), 2014
ÇEVİKER A., Türkiye-Suriye İktisadi İlişkileri (1918-1946), Yüksek Lisans, H.KÜÇÜKBİLTEKİN(Öğrenci), 2011
ÇEVİKER A., Türkiye’de İhracat Çeşitlendirmesi ve Büyüme İlişkisi, Yüksek Lisans, İ.TAŞ(Öğrenci), 2011
ÇEVİKER A., Türkiye ve İsrail’in İhracat Performansı Üzerine Bir Karşılaştırma, Yüksek Lisans, H.BİLGÜTAY(Öğrenci), 2011

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÇEVİKER A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016, 2016 - Devam Ediyor
ÇEVİKER A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Mübadele Göçü ve Dış Ticaret, 2016 - 2017
Çeviker A., Bal F., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, İSTANBUL YENİLİK EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTELERİN MEVCUT DURUMU, 2014 - 2014
ÇEVİKER A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, OSMANLI KÜLTÜR VE TARIHI YAZ OKULU PROJESI 2014, 2014 - 2014
ÇEVİKER A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, GENÇ AKADEMİSYENLER TARTIŞIYOR: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ÇALIŞTAYI, 2014 - 2014
ÇEVİKER A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA GENÇLER VE YÜKSEKÖĞRENİM YÖNELİM ÇALIŞTAYI, 2014 - 2014
ÇEVİKER A., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, KÜLTÜR ATÖLYESİ, 2007 - 2008

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

İSTANBUL BİLİMLER AKADEMİSİ VAKFI, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012 - Devam Ediyor , Türkiye
İstanbul Ticaret Odası Gençlik Komisyonu, Üye, 2012 - 2014, Türkiye

Bilimsel Hakemlikler

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2016
Sakarya Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2015

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2 nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Katılımcı, Amsterdam, Hollanda, 2018
4th Annual American Business Research Conference, Katılımcı, Newyork, Amerika Birleşik Devletleri, 2012
Hradec Economic Days, Katılımcı, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2011
9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, Katılımcı, ERZURUM, Türkiye, 2010
Küreselleşme demokratikleşme ve türkiye, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2008
I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Katılımcı, Mardin, Türkiye, 2007
Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Katılımcı, Kocaeli, Türkiye, 2006

Ödüller

ÇEVİKER A., EN İYİ BİLDİRİ, SOBİAD, Ekim 2011