Dr.Öğr.Üyesi

ABDÜLLATİF ÇEVİKER


Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1999 - 2005

1999 - 2005

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi Çerçevesinde Yeni Ekonomi ve Türkiye

Marmara Üniversitesi, Sbe, İktisat

1998

1998

Yüksek Lisans

Türk Ekonomisinde Eüçük ve Orta Boy İşletmelerin Yeri ve Finansal Sorunları

Marmara Üniversitesi, Ortadogu Ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İktisat

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi, Uluslararası İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf, İktisat

2000 - 2005

2000 - 2005

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İibf, İktisat

1999 - 2001

1999 - 2001

Araştırma Görevlisi

Gaziantep Üniversitesi, İibf, İktisat

Yönetimsel Görevler

2014 - 2016

2014 - 2016

Merkez Müdürü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf

2012 - 2015

2012 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf, İktisat

2011 - 2012

2011 - 2012

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat

2007 - 2009

2007 - 2009

Bölüm Başkanı

Gaziantep Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

Turkey-Syria Commercial Relations from Past to Present: Challenges and Opportunities of ShamGen

ÇEVİKER A. , Bülbül Y.

World Journal of Social Sciences, cilt.2, no.7, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

Mutlu M., ÇEVİKER A. , Çirkin Z.

Sosyoekonomi Dergisi Hacettepe Üniversitesi, ss.51-74, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

TÜRKİYE’DE İHRACAT ÇEŞİTLENDİRMESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

ÇEVİKER A. , taş İ.

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ [ EBD ], cilt.3, no.2, ss.1-10, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

TÜRKİYE VE İSRAİL’İN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

ÇEVİKER A. , Bilgütay H.

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ [ EBD ], cilt.3, no.2, ss.1-11, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

FRANSIZ MANDASI DÖNEMİNDE SURİYE’NİN EKONOMİK YAPISI VE TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ

ÇEVİKER A. , Küçükbiltekin H.

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, no.2, ss.1-12, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Endüstri Küreselleşmesi: Türk ICT Sektörünün Küreselleşmesine İlişkin Ampirik Bir Analiz (2000-2007)

ÇEVİKER A. , REEL Y.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-18, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşletme Performansına Etkileri

Mutlu M., ÇEVİKER A. , Esen M.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, ss.1-20, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yenilik üretimi: OECD Ülkeleri üzerine Ekonometrik Bir Analiz

ÇEVİKER A. , SARIDOĞAN E.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.477-496, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Migrations in the Early Years of the Turkish Republic and Their Relations with Foreign Trade

ÇEVİKER A.

2 nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Hollanda, 28 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.107-109

2012

2012

Greece in the Great Depression and European Debt Crisis: Transmission and Process

GEDİKLİ A. , ÇEVİKER A.

International Conference on European Debt Crisis, Kırklareli, Türkiye, 17 Mayıs 2012, ss.1-25

2011

2011

EXPORT DIVERSIFICATION: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN TURKEY AND FOUR TRANSITION ECONOMIES 1993-2009

Ceviker A. , Mutlu M., Tas I.

9th International Conference on Hradec Economic Days 2011 - Economic Development and Management of Regions, Hradec-Kralove, Çek Cumhuriyeti, 1 - 02 Şubat 2011, ss.37-44

2010

2010

Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleriyle Ticareti: Almanya ve İran’la Karşılaştırmalı Bir Analiz

ÇEVİKER A. , Mutlu M., Taş İ.

International Conference On Eurasian Economies, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.379-385

2010

2010

Türkiye ve Suriye Arasındaki Ticaretin Bileşimi: Ürün Çeşitliliği Üzerine Bir Analiz,

ÇEVİKER A. , Mutlu M., Taş İ.

1st International Border Trade Congress, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.486-496

2010

2010

Elektronik Ticaret ve Ortadoğu’da ICT Altyapısı,

ÇEVİKER A. , Mutlu M., Sesliokuyucu O.

1st International Border Trade Congress, Kilis, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.279-287

2010

2010

Teknolojik Yayılma: Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının Benimsenmesi

ÇEVİKER A. , Mutlu M., Der A., Sürer A.

9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 01 Ekim 2010, ss.8-25

2008

2008

Endüstri Küreselleşmesi: Türk ICT Sektörünün Küreselleşmesine İlişkin Ampirik Bir Analiz

ÇEVİKER A. , REEL Y.

Akdeniz Üniversitesi Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Sempozyumu, Türkiye, 01 Mart 2008, ss.368-377

2007

2007

Enformasyon Ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Küreselleşmesi Ve Türkiye

ÇEVİKER A. , REEL Y.

İstanbul Üniversitesi Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Türkiye, 01 Aralık 2007, ss.212-223

2007

2007

Dijital Bölünme ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi,

ÇEVİKER A.

I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Türkiye, 01 Ocak 2007, ss.168-199

2006

2006

Dijital Bölünme Kavramına Farklı Bir Yaklaşım

ÇEVİKER A. , Aslan İ.

Kocaeli Üniversitesi Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Türkiye, 01 Kasım 2006, ss.917-928

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Yaşayan Türk Tarihçileri

ÇEVİKER A.

Bir Arşiv Emekçisi Mehmet Genç, Şimşek A., Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.251-265, 2017

2016

2016

Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi

BAL F. , ÇEVİKER A.

Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimine Giriş, Bal F, Çeviker A., Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.11-20, 2016

2016

2016

Türk islam Dünyasında Göç ve Göç yönetimi

ÇEVİKER A.

Türkiye ve Yunanistan Arasında Nüfus Mübadelesi ve Ekonomik Yansımaları, A. Çeviker- F. Bal, Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.235-267, 2016

2014

2014

The European Debt Crisis Causes, Consequences, Measures and Remedies

GEDİKLİ A. , ÇEVİKER A.

Greece in the Great Depression and the European Debt Crisis: Transmission and Process , Arı A., Editör, Cambridge Scholars Publishing, London, ss.15-59, 2014

2013

2013

Positionen Türkischer Zivilgesellschaften Gegenüber Der Europäischen Union

ÇEVİKER A.

Analysis of the history of Turkey-EU Relations via periodisation and consequences of trade, Ermagan İ., Editör, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, ss.201-218, 2013

2012

2012

Central Asian Economies in Transition

ÇEVİKER A. , MUTLU M., TAŞ İ.

TRADE PATTERNS BETWEEN TURKEY AND CENTRAL ASİAN COUNTRIES, GENCER A., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ss.154-170, 2012

2011

2011

Bilgi Ekonomisi

ÇEVİKER A. , Mutlu M., Sesliokuyucu O.

GELİŞEN EKONOMİLER VE ELEKTRONİK TİCARET ALTYAPISI: SURİYE ÖRNEĞİ / EMERGING ECONOMIES AND ELECTRONIC COMMERCE INFRASTRUCTURE: THE CASE OF SYRIA, Yumuşak, İ., Editör, Beykon, İstanbul, ss.453-467, 2011

2011

2011

Bilgi Ekonomisi

Mutlu M., ÇEVİKER A. , SESLİOKUYUCU O.

İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE PAZAR, ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ ORYANTASYONLARININ ETKİLERİ, Yumuşak İ., Editör, Beykon, İstanbul, ss.321-335, 2011

Desteklenen Projeler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÇEVİKER A.

2016 - 2017

2016 - 2017

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Mübadele Göçü ve Dış Ticaret

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÇEVİKER A. (Yürütücü)

2014 - 2014

2014 - 2014

OSMANLI KÜLTÜR VE TARIHI YAZ OKULU PROJESI 2014

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÇEVİKER A.

2007 - 2008

2007 - 2008

KÜLTÜR ATÖLYESİ

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

ÇEVİKER A. (Yürütücü)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Üye

2012 - 2014

2012 - 2014

İstanbul Ticaret odas

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Sakarya Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Ekim 2011

Ekim 2011

EN İYİ BİLDİRİ

SOBİADDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

2 nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society

Katılımcı

Amsterdam-Hollanda

2012

2012

4th Annual American Business Research Conference

Katılımcı

Newyork-Amerika Birleşik Devletleri

2011

2011

Hradec Economic Days

Katılımcı

Prag-Çek Cumhuriyeti

2010

2010

9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi

Katılımcı

ERZURUM-Türkiye

2008

2008

Küreselleşme demokratikleşme ve türkiye

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2007

2007

I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

Mardin-Türkiye

2006

2006

Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye