Asst. Prof.ABDÜLLATİF ÇEVİKER


Faculty of Political Sciences, Economics

Economic Development and International Economics


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic History and History of Economic Thought

Metrics

Publication

30

Project

7

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2005

1999 - 2005

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat, Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Marmara University, Ortadoğu Ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İktisat, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi Çerçevesinde Yeni Ekonomi ve Türkiye

Marmara Üniversitesi, Sbe, İktisat

1998

1998

Postgraduate

Türk Ekonomisinde Eüçük ve Orta Boy İşletmelerin Yeri ve Finansal Sorunları

Marmara Üniversitesi, Ortadogu Ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İktisat

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic History and History of Economic Thought

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Sbf, İktisat

2000 - 2005

2000 - 2005

Research Assistant

Marmara University, İibf, İktisat

1999 - 2001

1999 - 2001

Research Assistant

Gaziantep University, İibf, İktisat

Managerial Experience

2014 - 2016

2014 - 2016

Director of the Center

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sbf, İktisat

2011 - 2012

2011 - 2012

Deputy Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat

2007 - 2009

2007 - 2009

Head of Department

Gaziantep Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

Articles Published in Other Journals

2011

2011

TÜRKİYE VE İSRAİL’İN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

ÇEVİKER A., Bilgütay H.

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ [ EBD ], vol.3, pp.1-11, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2011

2011

Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz

Mutlu M., ÇEVİKER A., Çirkin Z.

Sosyoekonomi Dergisi Hacettepe Üniversitesi, no.14, pp.51-74, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2011

2011

FRANSIZ MANDASI DÖNEMİNDE SURİYE’NİN EKONOMİK YAPISI VE TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ

ÇEVİKER A., Küçükbiltekin H.

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, pp.1-12, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2011

2011

TÜRKİYE’DE İHRACAT ÇEŞİTLENDİRMESİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

ÇEVİKER A., taş İ.

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ [ EBD ], vol.3, pp.1-10, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2010

2010

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşletme Performansına Etkileri

Mutlu M., ÇEVİKER A., Esen M.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, no.3, pp.1-20, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2010

2010

Endüstri Küreselleşmesi: Türk ICT Sektörünün Küreselleşmesine İlişkin Ampirik Bir Analiz (2000-2007)

ÇEVİKER A., REEL Y.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.19, pp.1-18, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Yenilik üretimi: OECD Ülkeleri üzerine Ekonometrik Bir Analiz

ÇEVİKER A., SARIDOĞAN E.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1, pp.477-496, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

II. Katerina Döneminde Alman Göçünün Rusya'da Kırsal ve Kentsel Üretime Katkıları

Çeviker A., Abdujabarova M.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 9 - 13 September 2018, pp.54 Sustainable Development

2018

2018

GÖÇ, TEKNOLOJIK YAYILMA VE EKONOMIK GELIŞME: HUGUENOT’LAR ÖRNEĞI

Çeviker A.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 9 - 13 September 2018, pp.53 Sustainable Development

2016

2016

Migrations in the Early Years of the Turkish Republic and Their Relations with Foreign Trade

Çeviker A.

2 nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 September 2016, vol.1, no.1, pp.107-109

2012

2012

Greece in the Great Depression and European Debt Crisis: Transmission and Process

GEDİKLİ A., ÇEVİKER A.

International Conference on European Debt Crisis, Kırklareli, Turkey, 17 May 2012, pp.1-25

2011

2011

EXPORT DIVERSIFICATION: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN TURKEY AND FOUR TRANSITION ECONOMIES 1993-2009

Ceviker A., Mutlu M., Tas I.

9th International Conference on Hradec Economic Days 2011 - Economic Development and Management of Regions, Hradec-Kralove, Czech Republic, 1 - 02 February 2011, pp.37-44 identifier

2010

2010

Elektronik Ticaret ve Ortadoğu’da ICT Altyapısı,

ÇEVİKER A., Mutlu M., Sesliokuyucu O.

1st International Border Trade Congress, Kilis, Turkey, 01 December 2010, pp.279-287

2010

2010

Türkiye ve Suriye Arasındaki Ticaretin Bileşimi: Ürün Çeşitliliği Üzerine Bir Analiz,

ÇEVİKER A., Mutlu M., Taş İ.

1st International Border Trade Congress, Turkey, 01 December 2010, pp.486-496

2010

2010

Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleriyle Ticareti: Almanya ve İran’la Karşılaştırmalı Bir Analiz

ÇEVİKER A., Mutlu M., Taş İ.

International Conference On Eurasian Economies, Turkey, 01 December 2010, pp.379-385

2010

2010

Teknolojik Yayılma: Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının Benimsenmesi

ÇEVİKER A., Mutlu M., Der A., Sürer A.

9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, Erzurum, Turkey, 01 October 2010, pp.8-25

2008

2008

Endüstri Küreselleşmesi: Türk ICT Sektörünün Küreselleşmesine İlişkin Ampirik Bir Analiz

ÇEVİKER A., REEL Y.

Akdeniz Üniversitesi Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Sempozyumu, Turkey, 01 March 2008, pp.368-377

2007

2007

Enformasyon Ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Küreselleşmesi Ve Türkiye

ÇEVİKER A., REEL Y.

İstanbul Üniversitesi Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Turkey, 01 December 2007, pp.212-223

2007

2007

Dijital Bölünme ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi,

ÇEVİKER A.

I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Turkey, 01 January 2007, pp.168-199

2006

2006

Dijital Bölünme Kavramına Farklı Bir Yaklaşım

ÇEVİKER A., Aslan İ.

Kocaeli Üniversitesi Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Turkey, 01 November 2006, pp.917-928

Books & Book Chapters

2017

2017

Bir Arşiv Emekçisi Mehmet Genç

ÇEVİKER A.

in: Yaşayan Türk Tarihçileri, Şimşek A., Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.251-265, 2017

2016

2016

Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimine Giriş

BAL F., ÇEVİKER A.

in: Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Bal F, Çeviker A., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.11-20, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Türkiye ve Yunanistan Arasında Nüfus Mübadelesi ve Ekonomik Yansımaları

ÇEVİKER A.

in: Türk islam Dünyasında Göç ve Göç yönetimi, A. Çeviker- F. Bal, Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.235-267, 2016 Sustainable Development

2014

2014

Greece in the Great Depression and the European Debt Crisis: Transmission and Process

GEDİKLİ A., ÇEVİKER A.

in: The European Debt Crisis Causes, Consequences, Measures and Remedies, Arı A., Editor, Cambridge Scholars Publishing, London, pp.15-59, 2014

2013

2013

Analysis of the history of Turkey-EU Relations via periodisation and consequences of trade

ÇEVİKER A.

in: Positionen Türkischer Zivilgesellschaften Gegenüber Der Europäischen Union, Ermagan İ., Editor, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp.201-218, 2013

2012

2012

TRADE PATTERNS BETWEEN TURKEY AND CENTRAL ASİAN COUNTRIES

ÇEVİKER A., MUTLU M., TAŞ İ.

in: Central Asian Economies in Transition, GENCER A., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.154-170, 2012

2011

2011

İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE PAZAR, ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ ORYANTASYONLARININ ETKİLERİ

Mutlu M., ÇEVİKER A., SESLİOKUYUCU O.

in: Bilgi Ekonomisi, Yumuşak İ., Editor, Beykon, İstanbul, pp.321-335, 2011