Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Istanbul Medeniyet University, Social Sciences Institute, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Türkiye ve Fransa Örneği

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Social Sciences Institute, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English