Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şükran Fazlıoğlu, Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, (el-Metalib el-ilahiyye fi mevzuat el-ulum el-luğaviyye)

NAZARİYAT İSLÂM FELSEFE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.173-177, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bernard George Weiss, Language in Orthodox Muslim Tought: A Study of “Wad‘ Al-Lughah” and Its Development

Nazariyat İslam Felsefesi ve Bilim Tarihi Araştırma, cilt.1, sa.1, ss.190-196, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

el-Belâga inde’s-Sekkâkî

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.28, ss.153-165, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ali Kuş çu ve Risâle fî vaz‘i’l-müfredât’ı

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.19, ss.63-85, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstidlâl Belagatin Parçası mıdır? Taşköprîzâde Bağlamında Bir Değerlendirme

Uluslararası Taşköprülüzâde Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.19 Creative Commons License

Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Vaz’ İlmine Yaklaşım Şekli ve Katkıları

ULUSLARARASI OSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESI, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.273 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Vaz' İlmi

İslâm Medeniyetinde DİL İLİMLERİ Tarih ve Problemler, İsmail Güler, Editör, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.425-551, 2015 Creative Commons License

Süreklilik ve Değişim Kavramları Çerçevesinde Belâgat-ı Osmaniye ve Talîm-i Edebiyat'a İlişkin Bazı Notlar

Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat, Başpınar A., Şentürk M. , Editör, Yedirenk Kitapları, İstanbul, ss.71-93, 2010