Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE ILM Al-ADAB UNDERSTANDING IN MIFTÂH Al-ULÛM

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.870-892, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Şükran Fazlıoğlu, Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, (el-Metalib el-ilahiyye fi mevzuat el-ulum el-luğaviyye)

NAZARİYAT İSLÂM FELSEFE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.173-177, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bernard George Weiss, Language in Orthodox Muslim Tought: A Study of “Wad‘ Al-Lughah” and Its Development

Nazariyat İslam Felsefesi ve Bilim Tarihi Araştırma, vol.1, no.1, pp.190-196, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

el-Belâga inde’s-Sekkâkî

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.28, pp.153-165, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Ali Kuş çu ve Risâle fî vaz‘i’l-müfredât’ı

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.19, pp.63-85, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“İlmü’l-Edep Tasavvuru Bağlamında İkinci Anlamlar Teorisi Olarak Belagat”

İslâm Dilbilim Geleneğinde Anlam Teorileri , İstanbul, Turkey, 19 January 2019

Some Observations on al-Risâlah al-wadiyyah

İslâm Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvî ve Îcî, İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.25 Creative Commons License

İstidlâl Belagatin Parçası mıdır? Taşköprîzâde Bağlamında Bir Değerlendirme

Uluslararası Taşköprülüzâde Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.19 Creative Commons License

Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Vaz’ İlmine Yaklaşım Şekli ve Katkıları

ULUSLARARASI OSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESI, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015, pp.273 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Adudüddin el-Îcî ve er-Risâletü'l-vaz'iyye

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, Eşref Altaş, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.77-118, 2017 Creative Commons License

Vaz' İlmi

in: İslâm Medeniyetinde DİL İLİMLERİ Tarih ve Problemler, İsmail Güler, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.425-551, 2015 Creative Commons License

Süreklilik ve Değişim Kavramları Çerçevesinde Belâgat-ı Osmaniye ve Talîm-i Edebiyat'a İlişkin Bazı Notlar

in: Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat, Başpınar A., Şentürk M. , Editor, Yedirenk Kitapları, İstanbul, pp.71-93, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Hatip Kazvînî

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.935-937, 2017 Creative Commons License

Sekkâkî

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.928-933, 2017 Creative Commons License

Klasik Dönemde Dil Bilimleri

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.235-245, 2017 Creative Commons License